Ukazatel rychlosti - Zeus

 • vysoce inteligentní dopravní zařízení sloužící pro preventivní statistické a vyhodnocovací účely
 • patří k nejinteligentnějším dopravním zařízením tohoto typu na trhu
 • záznam přestupků v dopravě (zákaz vjezdu nákladních vozidel, zákaz vjezdu do zón atd.)
 • záznam situace na vozovce či přehledové video zasílané na internet nebo mobilní telefon (v souladu se zněním zákona o Ochraně osobních údajů)
 • vhodné pro obce a města řešící problémy se zvýšeným tranzitem a dopravními nehodami
 • vysoká variabilita v nastavení a využitelnosti
 • možnost individuální úpravy textu
 • výška číslic 250 mm, 300mm a 400mm
 • záznam průjezdu vozidel
 • zobrazování okamžité rychlosti
 • tvorba zátěžových map
 • záznam meteorologických dat
Leták Zeus ke stažení

Sydo Traffic Ghost

Nová generace navigace Telefon s navigací SYDO Traffic Ghost

Více

Úseková rychlost

Měření průměrné rychlosti vozidel, která projedou daným měřícím úsekem.

Kamera Více