Meteo data

Ukazatel rychlosti zobrazující registrační značku vozidel umožňuje přenos dat z meteo stanice přímo na webovou stránku.

Vizualizace dat na mapě

Modul umožňuje náhled na historická data.