Statistiky intenzity

Inteligentní ukazatel rychlosti zobrazuje RZ rychle jedoucího vozidla. Umožňuje vytvoření dopravních statistik s rozlišením na osobní a nákladní vozidla. Lze je zobrazovat i na webových stránkách - veřejně, nebo v soukromé sekci. Zde jsou popsány některé z možných typů statistik.

Hodinové počty vozidel

Graf zobrazuje počet vozidel seskupených na základě časové periody

  • Osa X – hodinové intervaly, například čas 1:00 až 1:59 náleží hodnota 1,
  • Osa Y – počty vozidel bez rozlišení typu vozidla.

  • Z grafu je patrné, že v čase 1:00 až 1:59 projelo 47 vozidel.
  • V grafu nelze poznat, jestli vozidla jela ve směru nebo protisměru.

Intenzita a obsazenost

Graf zobrazuje průměrnou intenzitu a obsazenost vozidel, která projela v daném časovém období měřeným úsekem.

  • Osa X – obsazenost vozidla v detekční bráně. Trvale stojící vozidlo v bráně je hodnota 100%,
  • Osa Y – počty vozidel bez rozlišení typu vozidla,
  • Osa Z – stupeň dopravy, trvale hodnota 0.