Statistický software

Aplikace SydoTrafficTiny slouží pro vyhodnocení a grafické zobrazeni dopravních dat.

Aplikace automaticky a nebo případně ručně provede import statistických dat z poštovní schránky (POP3 nebo IMAP) a data si ukládá do lokální databáze v adresáři aplikace.

Následně mouhou být tato statistická data znázorněna, může se provádět porovnaní s jinými dny. Aplikace také nabízí export grafu jako obrázek a také export zobrazovaných dat pro použití v jiných aplikacích, například v Microsoft Excel.