Statistiky rychlosti

Inteligentní ukazatel rychlosti zobrazuje RZ rychle jedoucího vozidla. Umožňuje vytvoření dopravních statistik s rozlišením na osobní a nákladní vozidla. Lze je zobrazovat i na webových stránkách - veřejně, nebo v soukromé sekci. Zde jsou popsány některé z možných typů statistik.

Průměrná rychlost

Graf zobrazuje průměrnou rychlost vozidel, která projela v daném časovém období měřeným úsekem. Jednotlivé body průměrné rychlosti jsou propojeny a tím vzniká křivka průměrné rychlosti vozidel v čase. Tvar křivky je vždy ovlivněn periodou, za kterou se provádí výpočet průměru.

  • Osa X – časová osa v průběhu dne, čas v rozmezí 00:00 až 23:59,
  • Osa Y – průměrná rychlost vozidel v čase,
  • Osa Z – průměrná rychlost vozidel v čase.

Z grafu je patrné, že v čase 8:00 byla průměrná rychlost vozidel 29 km/h.

Změna rychlosti vozidel překračující rychlost

Statistika zobrazuje změny rychlosti před zařízením, jinými slovy zjišťujeme, jak moc vozidla brzdí či zrychlují.

Počet vozidel nad danou rychlost

Graf zobrazuje počet vozidel jedoucích nad uvedenou rychlost (včetně uvedené) za vybrané období.

  • Osa X – rychlosti vozidel,
  • Osa Y – počet vozidel.

Z grafu lze vyčíst informaci o tom, že celkem projelo 9028 vozidel (všechna vozidla jela rychlostí minimálně 0 km/h), z tohoto celkového počtu jelo více než 50 km/h 257 vozidel. Dále pak z celkového počtu vozidel jelo více než 60 km/h 29 vozidel a žádné auto nejelo rychlostí větší než 90 km/h. Období je zvoleno za celý den.